KONTAKTY

  • Monika Zápotočná - starostka, 607607125, starostka@tjsokolhodejice.cz
  • Miloslav Kučera      - místostarosta, 602536428
  • Pavel Sklenář          - jednatel, 725688307, pav.skl@seznam.cz
  • Radek Vinklárek     - náčelník, 721588542
  • Iva Vinklárková       - náčelnice, 608309052, ivavinklarkova@seznam.cz
  • správa webu            - admin@tjsokolhodejice.cz, 724689712


IČO: 49408119

Hodějice 192, Hodějice, 684 01

Župa: Dr. Bukovského; kraj: Jihomoravský kraj; okres: Vyškov


GDPR:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů TJ Sokol Hodějice shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje svých členů podle zpracovaných agendových listů, které vycházejí ze stanov Tělocvičné jednoty a uvádějí kategorie osobních údajů, příjemců a obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Subjekty údajů po podepsání "Souhlasu člena se zpracováním údajů" mají právo:

  • na přímý přístup k osobním údajům a vyžádání informace, jaké osobní údaje jsou o nich zpracovávány,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz, případně omezení zpracování.

Souhlas se zpracováním údajů mohou subjekty kdykoliv odvolat, a to odesláním e-mailu na starostka@tjsokolhodejice.cz

Zástupcem správce TJ Sokol Hodějice je Monika Zápotočná, e-mail: starostka@tjsokolhodejice.cz.