AKTUÁLNĚ


Tělocvičná jednota Sokol, Hodějice - Hodějice 192, 684 01 Slavkov u Brna IČ: 49408119

Vyhlašuje výběrové řízení na pronájem pohostinství v sokolovně

Pronájem: od 1. 8. 2021

Nabídky můžete zasílat písemně do 20. 7. 2021

Na adresu starostky TJ Sokol: Monika Zápotočná Hodějice 166, 684 01 Slavkov u Brna

Podrobnější informace na tel.: 607 607 125