HISTORIE

Sokol vznikl v roce 1903 a jeho prvním starostou byl bratr Sehnal. V roce 1923 vznikl největší oddíl TJ kopaná. Členové TJ zdárně budovali a vylepšovali svoje tělocvičná zařízení a věnovali se rozvoji sportu. Byla postavena sokolovna s restaurací, kabiny na hřišti kopané a areál za sokolovnou. Krátkou dobu provozoval Sokol koupaliště. Za éry totality se jednota jmenovala tělovýchovná a až v roce 1993 po vstoupení do sokolského hnutí se přejmenovala opět na tělocvičnou.

V roce 2000 získala naše jednota státní dotaci za pomoci ministra financí pana Sobotky. Byl vypracován projekt na rekonstrukci sokolovny. Ve velice krátké době byl projekt proveden. Vznikla nová přístavba, ve které našla svoje místo krásná posilovna, nové záchody, sprchy, zasedací místnost. Provedla se výměna oken, nová fasáda se znakem TJ.

V roce 2015 bylo zrekonstruované již nefunkční hřiště za sokolovnou. Hřiště je víceúčelové s umělým povrchem.

V roce 2016 byla provedena obnova sálu a to obložení, vybavení - židle a vybudování nových šaten místo nefunkční posilovny.

V roce 2018 přišel na řadu salonek, který je součástí restaurace - nový bar, stoly a židle.

V roce 2019 jsme se soustředili na zázemí fotbalového hřiště - oprava střechy, rekonstrukce prostoru pro občerstvení.

V současné době má TJ Sokol Hodějice 131 členů.

Významná data:

1903 - založení

24.4.1920 - položení základního kamene sokolovny